Cosmetico.no ble startet opp i desember 2015. Formålet med siden å tilby en plattform for diskusjon og informasjonsdeling rundt kosmetisk kirurgi. Grunnet § Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep, som tredde i kraft 1.juli 2015, er det mangel på nettsider med bilder og informasjon som kan danne et godt grunnlag for en potensiell pasient. De fleste nettsidene i denne bransjen er driftet eller delvis eid av klinikkene. Informasjon på slike sider kan oppfattes som promoterende og ikke nøytral.

Loven omfatter bare markedsføring av kosmetisk kirurgi, så nettsider som ikke har noen form for motiver for å markedsføre kosmetisk kirurgi i positiv eller negativ forstand vil ikke bli berørt.

Forskriften forbyr pre og post operative bilder i sammenheng med markedsføring §5, dette omfatter alle norske klinikker som utfører kosmetisk kirurgi, men ikke tidligere pasienter som vil fortelle om sin opplevelse.

Har du noe på hjertet?

Kontakt oss på e-posten gressquel krøllalpha outlook.com